Wanneerwe de geschiedenis van de Griekenland Wanneer we de geschiedenis van het oude Griekenland en zijn belangrijkste momenten bekijken, springt de Trojaanse oorlog eruit als een van de meest epische referenties. Voor velen blijft de geschiedenis van deze oorlog een mysterie (zoals de Kolossus van Rhodos), ook al laat het oproepen ervan niet onverschillig. De oorlog is zo beroemd vanwege de gebeurtenissen die het verloop ervan bepaalden, vanaf het begin tot het legendarische einde.

Dit is wat je moet weten over de Trojaanse oorlog: Kreta Anders vertelt je alles!

Trojaanse oorlog: samenvatting

Wat is het Trojaanse paard?

Kort samengevat is de legendarische Trojaanse oorlog een beroemde oorlog in de Griekse mythologie, evenals die van de Minotaurus die van Daedalus en zijn Labyrint!

Het brak uit vanwege een Trojaanse prins, Paris, die Helen, de vrouw van de Spartaanse koning Priam, ontvoerde. Als antwoord op deze belediging besloot Priam een gigantisch leger samen te stellen bestaande uit verschillende Griekse koningen.

Daarna volgden vele gevechten en een beleg dat meer dan tien jaar duurde.

1. Wanneer vond de Trojaanse oorlog plaats?

Historici zijn niet zeker van de werkelijke datum van de Trojaanse oorlog.

De duur van de confrontatie staat vast: 10 jaar.

De begin- en einddatum variëren echter tussen 1344 en 1150 voor Christus.

2. Trojaanse oorlog: Wie waren de tegenstanders van de Trojanen?

De tegenstanders van de Trojanen waren niemand minder dan de Grieken.

Volgens sommige historische bronnen zouden de Trojanen hulp hebben gekregen van het Oude Egypte door ermee in te stemmen de prinses Helena te beschermen, die mogelijk naar het Oude Egypte was verbannen!

3. Wie won de Trojaanse oorlog?

Allereerst moeten we rekening houden met een belangrijk feit: het was een oorlog die ongeveer tien jaar duurde. Daarom was het dodental in de Trojaanse oorlog zo hoog.

De cijfers zijn natuurlijk niet exact, maar men schat dat de Trojaanse oorlog aan beide zijden enkele duizenden doden heeft veroorzaakt.

Het is ook bekend dat 54 Griekse helden tijdens deze oorlog zijn omgekomen, vergeleken met 201 Trojaanse helden.

4. Het paard van Troje

De Trojaanse oorlog werd gewonnen door de Grieken na 10 lange jaren. De beroemde Trojaanse paardenstrategie van Odysseus leidde tot de ondergang van de Trojanen.

De Trojanen geloofden in een geschenk van de goden toen ze dit beroemde reuzenpaard zagen. Zo kon het Paard van Troje de als ondoordringbaar beschouwde stad Troje binnenkomen.

De Grieken, die zich in het paard verborgen, profiteerden vervolgens van het vallen van de avond om de poorten van Troje te openen voor hun soldaten, die op de loer lagen.

Trojaanse oorlog: de grote personages

Wie was Achilles?
Achilles (Brad Pitt) in de Hollywood film “Troy”.

1. De 12 Griekse helden

Aan Griekse zijde kennen we 12 zeer populaire helden die deelnamen aan dit decennium van veldslagen:

 • Agamemnon : leider van het Griekse leger.
 • Menelaos : de broer van Agamemnon en de echtgenoot van Helena, degene die door Troje werd ontvoerd en het conflict veroorzaakte.
 • Achilles : de grootste held van deze oorlog. Hij werd gedood door Pâris.
 • Patroclus : Achilles’ beste vriend. Hij wordt gedood door Hector.
 • Neoptolemos : zoon van Achilles, die de eer had Troje te veroveren.
 • Ulysses : de sluwste van de Grieken en ontwerper van het beroemde Paard van Troje.
 • Diomedes : Odysseus’ beste vriend.
 • Calchas : de waarzegger van de expeditie tegen Troje.
 • Ajax ” de kleine ” : verkracht een Trojaanse prinses, ” Cassandra “.
 • Ajax ” de Grote “: beste krijger na Achilles, die uiteindelijk zelfmoord pleegt.
 • Philoctetes : houder van de wapens van Heracles die essentieel waren voor de verovering van Troje.
 • Nestor : de wijste van de Grieken.

2. De 7 Trojaanse helden

Welke film over de Trojaanse oorlog?

Hector en Paris, gespeeld door respectievelijk Eric Bana en Orlando Bloom in “Troy”.

Aan de Trojaanse kant kennen we 7 populaire helden:

 • Priam : Koning van Troje, maar te oud om te vechten.
 • Hector : oudste zoon van Priam en leider van het Trojaanse leger, hij werd gedood door Achilles.
 • Pâris : jongere broer van Hector, gedood door Philoctetes.
 • Aeneas : favoriete broer van Hector, getrouwd met Helen na de dood van Paris en later gedood door Menelaos (de echte man van Helen).
 • Helenos : zoon van Priam, tweelingbroer van Cassandra en waarzegger van de stad Troje.
 • Cassandra : dochter van Priam, verkracht door Ajax ‘de jongen’.

De Trojaanse oorlog in detail

De Trojaanse oorlog: hoe het allemaal begon

Het uitbreken van de Trojaanse oorlog vond plaats op een hoogst onwaarschijnlijke manier.

Het was een oorlog tussen de Trojanen en de koning van Sparta gebaseerd op sentimentele ruzies.

Het begon allemaal toen Paris, zoon van de Trojaanse koning Priam, Helena ontvoerde, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos. Helen was door de godin Aphrodite aan Paris beloofd, als dank voor het oordeel over de berg Ida. De laatste moest kiezen tussen de respectievelijke beloften van liefde van de mooiste vrouw ter wereld, militaire macht en koningschap van de godinnen Aphrodite, Athena en Hera. Het is uiteindelijk de eerste optie, die van Aphrodite, die prins Paris kiest.

Op weg naar Sparta om te onderhandelen over de terugkeer van Hesione, die aan het eind van de eerste Trojaanse oorlog gevangen was genomen, ontmoet Paris Helena, de vrouw van de Spartaanse koning. De Trojaanse prins raakte in de ban van haar en ontvoerde haar. Hij zag haar als een speling van het lot, een antwoord op Aphrodite’s belofte . Daarbij maakte hij koning Menelaos van Sparta boos.

De 1e expeditie en de nederlaag van Mysia

Woedend en met de ambitie zijn vrouw terug te krijgen, ontbood koning Menelaos in naam van Tyndare de meerderheid van de Griekse koningen.

Het was door een expeditie door heel Griekenland en bijgestaan door Nestor dat koning Menelaos de Griekse koningen herinnerde aan hun beloften van hulp in geval van oorlog. Met de troepen en vloten van al deze koningen besloot Menelaos twee jaar na Helens ontvoering Troje binnen te vallen.

De oorlog verliep in twee fasen. In een eerste expeditie vond de landing plaats in Mysia, waar een genadeloze confrontatie begon tussen de troepen  van de koning van Mysia, Telespheus, en die van Menelaos. Zijn troepen moesten zich terugtrekken. Dit zorgde voor een wapenstilstand van 8 jaar.

De2e expeditie en de woede van Achilles

Een tweede expeditie werd toen voorbereid, maar die stuitte al op verschillende tegenstanders. De eerste is de woede van de godin Artemis, die ervoor zorgde dat Agamemnons vloot bij de poorten van Aulis werd tegengehouden. Het was het offer van zijn dochter dat de godin uiteindelijk kalmeerde. Hierdoor kon de vloot aankomen in Troje, waar de evenementen in 3 etappes zullen plaatsvinden.

De 10-jarige belegering van Troje door de Grieken

Aan het einde van de eerste confrontatie verloor het Griekse leger een van zijn beste krijgers. Daarna werd ze aangevallen door Cycnos in een tweede aanval die nog bloediger was dan de eerste, vooral omdat de man vrijwel onoverwinnelijk is. Uiteindelijk was het Achilles, zoon van koning Peleus en Thetis, die hen in een tegenaanval versloeg.

Deze overwinning was het begin van onderhandelingen tussen de Grieken en de Trojanen over de terugkeer van koningin Helena. Tegenover de felle tegenstand van de Trojanen gebruikten de Grieken grote middelen.

Op instigatie van Achilles werd er een belegering ingesteld en de bevoorrading van Troje afgesneden. Dit werd gevolgd door een aanval op de 11 Anatolische steden die afhankelijk waren van Troje. Door deze zoveelste confrontatie konden Achilles en Agamemnon respectievelijk Briseis en Chryseis gevangen nemen.

De toorn van Achilles

Vernederd door Agamemnon, trok Achilles zich terug in woede. Nadat hij gezworen had niet terug te keren in de strijd, vroeg hij Zeus de Trojanen het voordeel te geven boven de Griekse troepen. Deze belofte betekende een reeks nederlagen voor de Grieken die, niet langer in staat het te verdragen, Achilles herhaaldelijk vroegen in te grijpen. De laatste weigerde het gevecht te hervatten.

Hoewel hij uiteindelijk clementie toont en Patroklos toestaat zijn wapens te gebruiken om de Griekse troepen te helpen, wordt hij opnieuw teleurgesteld. Patroklos nam het initiatief om Paris’ broer Hector te confronteren, waarbij hij zijn belofte aan Achilles brak en zijn leven verloor. Voor  de dood van Patroklos, confronteerde Achilles Hector, doodde hem en sleepte zijn lichaam door de stad.

De tactiek van het paard van Troje

Het was deze oorlogstactiek die de Trojaanse oorlog beroemd maakte. De Grieken gebruikten inderdaad een gesmeed paard met verborgen soldaten als lokaas.

Terwijl de Trojanen de aanwezigheid van dit paard interpreteerden als een offer van de godin Athena, openden zij een bres in de Trojaanse muur om het binnen te laten. De Grieken konden toen ’s nachts de stad van binnenuit van dichtbij aanvallen. Deze list wijdde de overwinning van de Grieken op de Trojanen en het einde van de Trojaanse oorlog in.