De figuur van de grote Griekse redenaar

Kunst, filosofie, politiek en economie zijn allemaal gebieden waarop de Grieken in de oudheid hun stempel hebben gedrukt. Met een gloeiend heet ijzer.

Door dit verbazingwekkende aanpassingsvermogen kon de Griekse samenleving ook grote redenaars voortbrengen, zoals :

  • Demosthenes,
  • Cicero
  • of Pericles.

Zij behoren tot degenen die, temidden van de overvloed aan Griekse redenaars, zich wisten te onderscheiden door hun aanwezigheid en de kwaliteit van hun woorden, waarvan hun leven een levendig getuigenis is.

Demosthenes, Grieks redenaar en… stotteraar

Wie zijn de Atheense redenaars?

Buste van de beroemde Atheense staatsman, in het British Museum in Londen.

Demosthenes leefde van 384 voor Christus tot aan zijn dood. De periode van het jaar 2000 voor Christus tot 322 voor Christus.

Hij werd geboren in Athene en stierf in Calauria.

Zijn lot als redenaar kreeg vorm toen hij achtereenvolgens leerling werd van Plato, Callistratos en Isaeus. Allemaal hebben ze één onmiskenbare kwaliteit gemeen: hun oratorische vaardigheden, en dit liet niet na de jonge student te inspireren.

Wat Demosthenes beroemd maakte als groot redenaar was het feit dat hij oorspronkelijk een stotteraar was.

De spot van het publiek tijdens zijn toespraken dwong hem te oefenen met steentjes in zijn mond. Toen hij eenmaal zijn stem had versterkt en zijn dictie had verbeterd, werd hij, net als zijn leermeester Isaeus, een Attische redenaar die zich specialiseerde in politieke welsprekendheid.

Cicero, oude redenaar en staatsman

Wie zijn de Griekse sprekers?

Beeldhouwwerk van Cicero bewaard in het Justitiepaleis in Brussel, werk van de beeldhouwer Antoine Bouré.

Deze grote man werd geboren op 3 januari 106 v.C. in Arpino en stierf op 7 januari 43 v.C. in Gaeta op 63-jarige leeftijd.

Hij is een Griekssprekende met een atypische achtergrond, want zijn eerste contact met de wereld was toen hij op 17-jarige leeftijd in het leger ging.

Toen hij eenmaal de rechtenstudie omarmde, werd Cicero een leerling van vele politieke redenaars zoals Philo van Larissa, de Stoïcijnse filosoof Diodotus en Phaedrus. Daarom werkte hij aan zijn stijl van spreken op basis van hun leer. Het was echter bij Molon van Rhodos, een uitstekende retoricus, dat Cicero zijn dictie perfectioneerde.

Zijn carrière als redenaar kreeg vorm toen hij werd toegelaten tot de Senaat en een politieke carrière begon. In deze context illustreerde hij zich op briljante wijze als redder van het vaderland door een van de meest ongelooflijke politieke schandalen uit de politieke geschiedenis van het oude Griekenland op te lossen. Vanaf dat moment stelde zijn oratorische kracht hem in staat een reeks glorieuze jaren te volgen.

Pericles, Grieks redenaar extraordinaire

Wie zijn de Griekse filosofen?

Buste van Pericles, in het Vaticaans Museum.

Pericles werd rond 495 v.Chr. in Athene geboren en stierf in 429 v.Chr. in dezelfde stad.

Het was zijn staatsmanschap dat Pericles naar zijn bestemming als uitstekend redenaar leidde.

Hij verfijnde zijn spreekvaardigheid door veelvuldig om te gaan met grote filosofen als Anaxagoras en Zeno van Elea. Al heel vroeg ontwikkelde de man een uniek retorisch charisma dat hij in stand hield door zijn persoonlijke relatie met kunstenaars als Hippodamos en Phidias.

Het was echter de politiek die hem volledig aan de wereld onthulde.

Zijn intrede in de politiek in 472 v.C. werd gemarkeerd door de voordracht van een unieke liturgie over de Perzen van Aeschylus, een Griekse tragedie die hij nog bekender hielp maken.

Zijn redenaarstalent en zijn politieke carrière waren nauw met elkaar verbonden. Deze talrijke interventies binnen de partij en in de staatsinstellingen leidden tot diepgaande politieke en burgerlijke hervormingen in Athene.